Prækvalificeret til Holmegårdsskolen i Hvidovre

20. februar 2018

Vilhelm Lauritzen Arkitekter er sammen med Midtconsult og STED Landskab blevet prækvalificeret blandt 28 bydende til totalrådgivningen i forbindelse med opførelse af nye skolebygninger til ind- og udskolingen, samt ombygninger i eksisterende skolebygning for Holmegårdsskolen i Hvidovre.

Totalrådgivningen omfatter et nybyggeri på ca. 4.000 m², samt en ombygninger på ca. 1.950 m², hertil kommer de tilhørende udearealer.

Opgaven lyder på, at vi skal gennemføre visionær og gennemtænkt arkitektur, hvor der inden for den angivne anlægsramme både er visioner for læringsmiljøer, materialevalg, totaløkonomiske overvejelser og intentioner om at etablere et godt indeklima. Samtidig skal vi med vores kompetencer og erfaringer gennemføre processer med værdiskabelse, inddragelse af brugere og bygherre, samt udføre en sikker styring af tid og økonomi. Vi ser frem til at komme med vores bud på opgaveløsningen.

 

×