Vilhelm Lauritzen Architects Partners

Ledelse

Daglig ledelse
Den daglige ledelse af Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S varetages af administrerende direktør Gyrithe Saltorp og tegnestuechef Christian Egedius Bendtsen.

Ejer- og partnerforhold
Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S ejes af Findos Investor GmBh, Thomas West Jensen, Thomas Scheel, Torsten Stephensen, Anne Møller Sørensen, Simon Natanael Svensson og Gyrithe Saltorp.

Bestyrelse
Vilhelm Lauritzen Arkitekters bestyrelse udgøres af Stefan Andreas Walter Happak (formand), Joachim Horst Scholz, Karin Verland, Anne Møller Sørensen, Henrik Strømsvik (medarbejdervalgt) og Steen Trudsøe Larsen (medarbejdervalgt).