Ledelse

Daglig ledelse
Den daglige ledelse af Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S varetages af administrerende direktør Gyrithe Saltorp og tegnestuechef Christian Egedius Bendtsen.

Ejer- og partnerforhold
Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S ejes af Findos Investor GmBh og seniorpartnere Thomas West Jensen, Thomas Scheel, Torsten Stephensen, Anne Møller Sørensen, Simon Natanael Svensson og Gyrithe Saltorp.

Partnerkredsen består ydermere af partnere Christian Egedius Bendtsen, Daniel Illum-Davis, Jakob Meyling, Jeppe Dueholm, Lasse Herbo Madsen, Malte Rosenquist og Michael Schytt Poulsen.

Bestyrelse
Vilhelm Lauritzen Arkitekters bestyrelse udgøres af Karin Verland (formand), Stefan Andreas Walter Happak, Joachim Horst Scholz, Anne Møller Sørensen, Henrik Strømsvik (medarbejdervalgt) og Steen Trudsøe Larsen (medarbejdervalgt).