Krøyers Plads, København

Bæredygtighed

Miljø og bæredygtig arkitektur

Siden 2008 har Vilhelm Lauritzen Arkitekter været medlem af FN’s Global Compact og arbejdet aktivt med FN’s ti principper for samfundsansvar.

Vilhelm Lauritzen Arkitekter har nogle af Danmarks stærkeste og bedst dokumenterede erfaringer indenfor bæredygtig arkitektur. Af strategien fremgår, at vi med viden, erfaring og ansvarlighed håndterer komplekse projektforløb, der giver bæredygtige og velfungerende bygninger med karakter.

Som virksomhed er vi varsomme med at påstå, at vores projekter alle definitivt er i overensstemmelse med FN’s 17 Verdensmål. Vi ser det som vores ansvar at medvirke konstruktivt til, at vores projekter hviler på et bæredygtigt fundament hele vejen fra tegnebord til realisering, men vi er også opmærksomme på, at vi skal tilegne os ny viden. Vi lærer kontinuerligt.

I vores medarbejdergruppe har vi DGNB-, LEED- og BREEAM-konsulenter samt certificerede rådgivere i bæredygtighed. Hertil også bl.a. kompetencer indenfor lysdesign, dagslysberegninger, arbejdsmiljøkoordinatorer, tilgængelighedsauditorer m.v. Med en sådan bemanding er det vores oplevelse, at vi målrettet kan designe og projektere bygbare projekter.

Vores fokus

I 2019 og 2020 tager bæredygtighedsarbejdet afsæt i en række holdninger indenfor funktionalitet, inklusion og dokumentation for bæredygtighed:

  • Det er mest bæredygtigt at skabe fleksible bygninger, der kan ændre funktion over tid. Rum og form skal holde gennem generationer.
  • Vi arbejder for lighed og værdighed – men ikke ensartethed – i vores projekter. God arkitektur er for alle mennesker og skal findes i alle vores projekter.
  • Materialer, der betegnes som bæredygtige, skal følges af valid dokumentation for deres reelle effekt. Hvis dette ikke er tilfældet, afviser vi materialerne eller sikrer tilstrækkelig dokumentation.


Du kan læse hele vores Global Compact-rapport her og læse mere om udvalgte projekter med fokus på bæredygtighed herunder.

×