Gyrithe Saltorp ny administrerende direktør i Vilhelm Lauritzen Arkitekter AS

6. april 2018

Gyrithe Saltorp tiltræder pr 1. maj 2018 stillingen som ny administrerende direktør i Vilhelm Lauritzen Arkitekter AS. Det sker i forbindelse med at nuværende administrerende direktør Søren Daugbjerg har valgt at træde ud af virksomhedens partnerkreds.

Med ansættelsen af Gyrithe Saltorp som ny administrerende direktør skærper vi vores fokus yderligere på udvikling af kunderelationen og optimering af værktøjer til tidssvarende, effektive og værdiskabende byggeprocesser.

Gyrithe Saltorp har mangeårig erfaring fra bygge- og ejendomsbranchen i både offentligt og privat regi. Senest kommer hun fra en stilling som direktør i Bygningsstyrelsen.

Med omfattende erfaringer som bygherre og et mangeårigt udviklende samarbejde med branchen, er det vores forventning, at den nye administrerende direktør vil udfordre og bidrage væsentligt til en optimering af fremtidens samarbejdsformer og processer.

”Vi ser det som et naturligt skridt i udviklingen og professionaliseringen af VLA, at vi nu kombinerer det dedikerede faglige fokus, som har kendetegnet virksomheden siden begyndelsen, med en styrket fokusering på det at drive og ikke mindst udvikle en arkitektvirksomhed i en tid, hvor branchen er inde i en omfattende transformation, og hvor kundeperspektivet er mere relevant end nogensinde”, siger Søren Daugbjerg.

”Med Gyrithe ombord vil vi dagligt kunne se frem til at blive udfordret på, om vores metoder og resultater er forståelige og brugbare for de bygherrer, vi har som kunder.”

”Den stærke og fagligt kvalificerede erfaring inden for forretningsudvikling- og ledelse som Gyrithe bringer til VLA, vil skabe mulighed for yderligere allokering af partnernes tid til den faglige ledelse og udvikling af tegnestuens igangværende projekter og konkurrencer”, siger Søren Daugbjerg.

Gyrithe Saltorp: ”Der er en vis poetisk retfærdighed i, at jeg bevæger mig fra rollen som bygherre til rådgiverrollen. Byggeriet er inde i en fornuftig udvikling, med fokus på nye samarbejdsmetoder og værktøjer, som jeg anser det for et privilegie fortsat at bidrage aktivt til. At udvikle byggeri fra arkitektens og rådgiverens side er en spændende udfordring, og jeg forventer, at vi kan tilføre hinanden flere facetter og gode, robuste resultater.”

Dialog og samarbejde er bærende elementer i Gyrithe Saltorps tilgang til ethvert samarbejde. I bygge- og ejendomsbranchen er hun en yndet indlægsholder, som gerne tegner tydelige billeder af, hvad udfordringer, læring og løsninger er.

Gyrithe Saltorp er 50 år. Hun blev uddannet jurist i 1993, og startede et mangeårigt engagement i bygge- og ejendomsbranchen med en ansættelse i den daværende Slots- og Ejendomsstyrelse.

Efter en række funktioner i styrelsen kom hun i 2006 til den private sektor som erhvervsdirektør i det daværende Dan-Ejendomme as, i dag DEAS A/S. Siden skiftede hun til PG Property Management A/S som CEO. Fra 2009 gik turen tilbage til den offentlige sektor i stillingen som direktør i Københavns Ejendomme. Fra 2015 blev staten igen arbejdsgiver, da Gyrithe Saltorp blev direktør for Bygningsstyrelsen. Denne stilling fratrådte hun i slutningen af 2017.

Vi glæder os til videreudvikle tegnestuen sammen med Gyrithe.