Vilhelm Lauritzen Arkitekter designer LIFE læringscenter for Novo Nordisk Fonden

19. april 2018

Vilhelm Lauritzen Arkitekter skal i samarbejde med GHB Landskabsarkitekter med COWI som totalrådgiver designe nyt LIFE læringscenter i Lyngby for Novo Nordisk Fonden.

Novo Nordisk Fonden har iværksat en storstilet national plan om at øge interessen for de naturvidenskabelige fag blandt børn og unge LIFE. LIFE er en benævnelse som både indrammer centerets faglige fokus – den levende natur, naturvidenskaben og dens anvendelse – og et akronym for ambitionen: Læring, Inspiration, Fascination, Engagement.

Initiativet vil blive understøttet af tre platforme, der omfatter mobile laboratorier etableret i specialbyggede lastvogne, der skal køre ud til landets skoler og gennemføre forskellige naturvidenskabelige eksperimenter. En digital platform med læringspakker, som skal kunne tilgås af alle landets skoleelever og lærere. Et fysisk læringscenter i Lyngby, som skal huse faciliteter for udvikling af undervisningsmateriale og læringspakker. Byggeriet skal endvidere indrettes med undervisningslaboratorier og fungere som besøgscenter for skoleklasser.

I bygningskonceptet er der arbejdet med stor integration mellem bygningen og landskabet. Selve bygningskroppen er udarbejdet ud fra en simpel geometrisk design-approach med et enkelt og afdæmpet materialeudtryk. Landskabet og aktiviteterne i landskabet knytter sig tæt sammen med bygningen, hvor naturen nogle steder ledes helt ind til facaden og andre steder vil have mere karakter af opholdsplads.

Bygningen forventes udformet med et simpelt materialevalg sammen med en relativt enkel afskærmning, der udføres med lodrette stolper, og som ved indgangspartiet vifter indefter og skaber en indgangsportal.

 

Designstrategien tager udgangspunkt i ‘STEM’ begreberne (Science / Technology / Engineering / Mathematics) og afskærmning er inspireret af f.eks. DNA-strenge, Fibonaccistrukturer og andre matematiske mønstre, og understøtter samtidig ønsket om stor integration mellem bygning og omgivende natur.

Læringscenteret vil blive etableret på Dyrehavegårds Jorder, øst for Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Helsingør motorvejen.

Byggeriet forventes at omfatte ca. 4000m2 bebyggelse og forventes indrettet til medarbejdere, undervisningslaboratorier til besøgende elever og et auditorie.

Læs mere om LIFE

×