Kronløbsøen diamantcertificeres

Bygherre bag Kronløbsøen projektet har ønsket at udpege projektet som pilotprojekt for den nye DGNB Diamant udmærkelse, der kan tildeles DGNB-certificeret byggeri med høj arkitektonisk kvalitet.

DGNB Diamant hviler på en todelt fagfællebedømmelse, som har til formål at understøtte, tydeliggøre og fremhæve arkitektonisk kvalitet i DGNB certificeret byggeri gennem uafhængig rådgivning og evaluering af konkrete projekter. Første bedømmelse af projektet har fundet sted.

Fokus på arkitektonisk kvalitet

Den danske version af DGNB Diamant vurderer, hvordan et projekt udvikler herlighedsværdier gennem behandlingen af sted, disposition og detaljering set i perspektiv af de klassiske arkitekturdyder funktionalitet, holdbarhed og skønhed. De klassiske dyder fortolkes i et bæredygtighedsperspektiv, der lægger vægt på hvordan projektets udformning, materialevalg og brug over tid kan skabe kvaliteter, der bidrager markant til bygningskulturen.

Link:

http://www.dk-gbc.dk/dgnb/certificering/dgnb-diamant/

×