Konkurrence om udvidelse af Skovskolen i Nødebo vundet

2. maj 2018

Vilhelm Lauritzen Arkitekter har sammen med Hoffmann A/S og Holmsgaard A/S Rådgivende Ingeniører vundet konkurrencen om udvidelsen af Skovskolen i Nødebo, Nordsjælland.

Skovskolen i Nødebo har et stadigt større behov for at kunne tilbyde de studerende bolig på selve skolen. På den baggrund har Københavns Universitet besluttet at opføre en ny værelsesfløj på byggefelt 6.

Byggefeltet ligger i Skovskolens nordvestlige hjørne, i første parket til Gribskov, og har en stor landskabelig værdi. Bygningen bliver skolens afslutning mod skoven.

Skovskolen blev i sin tid tegnet af Gerdt Bornebusch, og er placeret i et meget smukt, naturskønt område. Vores vision har derfor været at bygge videre på de oprindelige tanker bag Skovskolen, men samtidig tegne en bygning, der repræsenterer vores tid – respekt og fornyelse.

Bygningen opføres med bærende konstruktioner og beklædninger i træ i 2 etager, der udnytter den unikke placering i skoven, og samtidig refererer til den eksisterende bebyggelse.

For at bevare oplevelsen af at bo direkte i skovbrynet, er det intensionen at bevare så mange af de ældre fyrretræer nær bygningen så muligt. Hovedindgangen placeres mod sydøst, som et stort dobbelthøjt rum, der forbinder stueplanet med 1. salen via en bred og robust hovedtrappe. Mod syd placeres bygningens fællesrum med køkken og spiseplads. Fra rummet er der adgang til terrasse og visuel kontakt til en fælles skovlysning mod syd.

I forbindelse med værelserne skabes en serie rumligheder for ophold. Værelser på 1. salen har loft til kip og indrettes med en hems.

Projektet skal udføres i totalentreprise for Bygningsstyrelsen, som er bygherre, samt Københavns Universitet / Skovskolen, som er lejer og bruger.

Projektet forventes opstartet indenfor et par måneder.

Læs mere om Skovskolen

Gå til Skovskolen Nødebos hjemmeside her.

×