Europaskolen indviet i Carlsberg Byen

29. november 2018

Med repræsentation af HKH Prinsesse Marie har Københavns Kommune netop indviet Europaskolen, der har plads til cirka 900 elever på 14.000 m2 midt i Carlsberg Byen. Det topmoderne by- og læringsmiljø er skabt til elever helt fra 0. klasse til 3.G og tegnet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter og Nord Architects.

Skolen er omgivet af markante bygninger fra bryggeritiden med Den Snoede Skorsten, Lagerkælder 3 med de gyldne skiver og Dipylon porten som nærmeste naboer. De historiske omgivelser har sat rammerne for skolens karréstruktur mellem de eksisterende Carlsberg bygninger.

”Med Europaskolen har vi hensynsfuldt maksimeret kvadratmeterne og indpasset en levende og åben skole, der i kraft af sin inviterende og afstemte arkitektur, interagerer med de historiske bygninger i hjertet af Carlsberg Byen”, siger Thomas West Jensen, partner og arkitekt fra Vilhelm Lauritzen Arkitekter, der sammen med NORD Architects har tegnet skolen.

Tegnestuerne vandt i 2015 konkurrencen om Europaskolen sammen med BAM Danmark som totalentreprenør og EKJ som ingeniører.

”Europaskolen ligger pakket ind i en fortættet historie omkring Carlsberg med bygningsværker og industriarkitektur, der vidner om tidens iværksætterånd, dristighed, udsyn og viden. Det er den tradition og kulturarv som skolen bygger videre på – bare udfoldet i vores egen tid”, fortæller Morten Gregersen, partner og arkitekt hos NORD Architects.

Læringstrapper, åbne uderum og multifunktionelle arealer

Skolens læringsrum er organiseret omkring to store læringstrapper, der går gennem bygningens fem etager og samler de forskellige klassetrin. Læringstrapperne fungerer som multifunktionelle opholds- og undervisningsarealer for større eller mindre grupper af elever – eksempelvis kan en hel årgang samles på trappen som en tribune. Læringstrapperne giver også visuel kontakt og sammenhæng mellem de forskellige zoner og rum på tværs af årgange og fremhæver kantinen som et centralt og socialt samlingssted.

Europaskolen er integreret i Carlsberg Byen som et nyt bylandskab med flydende overgange mellem skolen og byen. Institution og by låner noget af hinanden og giver noget til hinanden, så uderummenes værdifulde kvadratmeter hele tiden er i brug af skolen eller er offentligt tilgængelige.

Idrætshallen deles mellem byen og skolen og ligger åbent og tilgængeligt i en mellemzone, så hallen fx kan bruges til arrangementer i weekender. Fra trapper langs idrætshallen har man adgang til et taglandskab i forskellige niveauer med aktiviteter, opholdssteder og legepladser.

Skolen er finansieret af Københavns Kommune, Realdania, Novo Nordisk Fonden, Nordea-fonden og Industriens Fond.

Læs mere om Europa Skolen