Projekteret af Vilhelm Lauritzen

Indvielse af børnehuset Pilelunden

3. april 2019

I Blovstrød var der torsdag officiel indvielse af det nye børnehus Pilelunden. Institutionens indretning stimulerer børnenes leg og nysgerrighed og integrerer naturen.

Det nye børnehus Pilelunden blev torsdag indviet som den første af to nye planlagte institutioner i tilknytning til Blovstrød skole. De skal sikre, at Blovstrød kan imødekomme stigende indbyggertal og tilbyde moderne daginstitutioner med plads til leg og læring.

Med til indvielsen var blandt andre borgmeter Karsten Längerich sammen med børn, forældre, pædagoger og naboer.

Det første af to nye børnehuse

Pilelunden er det første af to planlagte børnehuse i Blovstrød, der skal sikre, at byen kan tilbyde velfungerende rammer til de nye indbyggere.

Huset er tegnet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter i tidligt udbud. Det er opført som to forskudte længer med et indre, der fremstår med planer i flere niveauer.

Huset er tegnet med en serie af indre rumligheder, der inspirerer børn i alle aldre og opfordrer til leg, bevægelse og fordybelse. Uderummet brydes ned i mindre rum til leg i læ for vind og vejr. Uderummene bliver en naturlig forlængelse af de indendørs gruppe- og fællesrum.

Ved at udnytte terrænet er der skabt udgang til det fri fra både stuen og første sal. Det giver en glidende overgang mellem ude og inde og skaber kontakt til naturen.

I husets fællesrum kan børnene mødes på tværs af alder, og det gør overgangen fra dagpleje og vuggestue til børnehave nemmere for børnene. Foruden vuggestue- og børnehavebørn kommer en gruppe dagplejebørn forbi børnehusets faste dage om ugen.

Blovstrød har planer om at opføre endnu et børnehus, Bøgelunden, som efter planen skal stå færdigt i midten af 2020.

Projekteret af Vilhelm Lauritzen
Projekteret af Vilhelm Lauritzen
Projekteret af Vilhelm Lauritzen