Bellakvarter bliver Danmarks første bykvarter med DGNB Guld

16. marts 2020

Som det første byområde i Danmark har Københavns nye kvarter, Bellakvarter, modtaget midtvejscertificeringen DGNB Guld – en international standard for bæredygtigt byggeri og byudvikling. Bellakvarter modtog midtvejscertificeringen efter at 25% af kvarteret er bygget og lægger sig dermed i spidsen for bæredygtig byudvikling i Danmark.

Med indsatser som klimatilpassede løsninger, bæredygtig infrastruktur, vedvarende energiforsyning samt miljørigtig håndtering og genanvendelse af affald har Bellakvarter opnået Guld i en DGNB-midtvejscertificering. Et officielt stempel på kvarterets arbejde med bæredygtighed til glæde for både beboere, virksomheder og besøgende i byområdet.

Solstra Development, der udvikler Bellakvarter, skaber i alt 2.400 nye boliger og 6.500 nye arbejdspladser og ser på baggrund af certificeringen frem til den fortsatte udvikling af Københavns nye bykvarter, hvor næste skridt er et internationalt og bæredygtigt erhvervsområde.

”Vi er meget glade for midtvejscertificeringen. Det er et vigtigt skridt i den videre udvikling af kvarteret. Vi bygger et solidt og bæredygtigt bykvarter til glæde for københavnerne mange år ud i fremtiden, og vi ser frem til også at skabe bæredygtige kontordomiciler og flerbrugerhuse i vores kommende erhvervsområde, Bella Business,” fortæller Søren Raae Teisen, der er udviklingsdirektør i Solstra Development.

I december 2019 investerede Sampension i 67 pct. af Bellakvarter, mens MP Pension erhvervede en ejerandel på 33 pct. af projektet.

”Bæredygtighed er en del af vores DNA, og det høje ambitionsniveau for netop bæredygtighed i skabelsen af Bellakvarter – et nyt eftertragtet byrum i København – har i meget høj grad bidraget til, at hele investeringscasen er attraktiv,” siger direktør i MP Pension, Jens Munch Holst.

Urbaniseringen kræver mere bæredygtig byudvikling

Masterplanen for Bellakvarter er skabt af Solstra Development i et tæt samarbejde mellem Cobe og Vilhelm Lauritzen Arkitekter.

”Bellakvarter er det første byområde i Danmark, som har realiseret de bæredygtige ambitioner i et næsten færdigbygget, blandet bykvarter. Der sker en voldsom stor tilflytning til byerne i hele verden, så det er vigtigt, at nye byområder går forrest og viser vejen for, hvordan vi kan leve mere
bæredygtigt sammen. Vi håber, at Bellakvarter vil kunne inspirere andre byområder til også at dokumentere deres grønne ambitioner,” siger Thomas Scheel, arkitekt og partner i Vilhelm Lauritzen Arkitekter og Dan Stubbergård, arkitekt og grundlægger af Cobe.

DGNB-certificeringen bygger på en helhedsorienteret forståelse af bæredygtighed, hvor der bedømmes ud fra de fem kriterier:

– miljø
– teknik
– proces
– økonomisk bæredygtighed
– social bæredygtighed

Tilsammen er kriterierne med til at sikre en bæredygtig bydel og forme rammerne for det gode byliv, og her er Bellakvarter med DGNB-midtvejscertificeringen frontløber.

Det er planen, at Bellakvarter skal endeligt DGNB-certificeres, når det står færdigt. Her forventer man også at kunne opnå en DGNB Guld-certificering.

Læs mere om Bellakvarter her