Amerika Have står færdig

4. juli 2017

Amerika Plads har siden 2008 været et uafsluttet kapitel. Men nu er byggetomten ud mod Kalkbrænderihavnsgade, der i flere år har givet pladsen et ufærdigt udtryk, endelig omdannet til boligejendommen Amerika Have med områdets tredje og sidste tårn.

Det sidste byggefelt, Byggefelt C, på Amerika Plads er nu forvandlet til en mørkmuret karré med et 13 etagers boligtårn. Pladsen er efter ni stormfulde og trafikstøjende år lukket, og Heinrich Wencks gamle stationsbygning fra 1895 har trods de omkringliggende høje bygninger fået en langt mere værdig placering på pladsen i læfyldte, solrige omgivelser.

Den hollandske arkitekt Adriaan Geuze, som har lavet masterplanen for hele Amerika Plads, har defineret et tæt og aktivt byrum med varierede bygningstyper. De to sidste byggefelter skulle udtrykke noget forskelligt – en maskulin del mod nord og en feminin mod syd med krumme hjørner og i varme materialer. Det har arkitekterne fra Vilhelm Lauritzen Arkitekter forfulgt.

En værdig afslutning af Amerika Plads

Først og fremmest har man haft fokus på at skabe et robust hus med nogle materialer, der kan modstå det lidt aggressive, saltholdige miljø.

– Det er vigtigt, at et hus ikke bare er smukt, når man afleverer det og et par år frem. Derfor har vi selvfølgelig valgt nogle materialer, som patinerer ordentligt og nogle detaljer, som også gør, at huset bliver smukkere med tiden, fortæller Torsten Stephensen, partner i Vilhelm Lauritzen Arkitekter.

Arkitekterne har også taget afsæt i området, som er karakteriseret af de eksisterende lidt tunge huse og pakhuse. Derfor har man valgt et muret mørkt byggeri, både som en værdig afslutning af Amerika Plads og som en kontrast til Kobbertårnet, som også fremstår mørkt, men har en anden stoflighed, samt det murede nabohus, som det også skal spille op imod.

– Det er selvfølgelig et arkitektonisk stærkt udtryk, huset får på denne måde, men det er også let aflæseligt i sit formsprog. Det er ikke et hus, som larmer, det er interessant og pænt proportioneret, og det tager ikke magten fra sine omgivelser. I stedet lægger det sig som en naturlig del af hele området og i særdeleshed Amerika Plads, forklarer Torsten Stephensen.

For at få kontakt mellem bygning og plads har arkitekterne valgt at flytte porten op mod pladsen og prøvet at trække en del af pladsen ind i gården ved at bruge den samme belægning. På den måde får man et fint kig fra pladsen ind i gården og omvendt.

Rummelige altaner

Altanerne er noget af det mest markante ved projektet. Bygherren, TK Development, ønskede fra starten at lave så store, møblerbare altaner som muligt for at sikre et udeareal, man kan bruge aktivt. Derfor har også de lavereliggende bygninger meget store altaner. Når man kommer op i tårnet, løber mange af altanerne omkring hjørnet og gør det muligt at nyde solen det meste af dagen. Herfra er der enestående udsigtsforhold over både Kastellets grønne områder, banelegemet, der tager sig ganske flot ud fra tårnet, samt et livligt havnebassin med færgetrafik nordover på Øresund.

For at skabe læ for vinden er altanerne trukket delvist tilbage, og deres glasfacader påsat markante vandrette medløbere beskytter ligeledes mod både vind og lyd. Man har bevaret en forbindelse til det maritime område ved at opføre altanerne i galvaniseret stål, som også tåler det til tider hårde klima.

En livlig bebyggelse

Lejlighederne i Amerika Have har et stort størrelsesmæssigt spænd – fra ca. 50 m2 til 160 m2 – og tilgodeser derfor mange målgrupper. Tanken er, at det vil give mere liv i bygningen, at man kan henvende sig til så bredt et publikum. Dertil kan man lægge, at der er bopælspligt, som sikrer at boligerne ikke står tomme. Området har allerede en del butikker og restauranter og flere vil komme til i takt med at Nordhavn bliver mere udbygget, og flere mennesker passerer igennem.

Også de store altaner på begge sider af huset skaber en følelse af nærhed og aktivitet.

– Altanerne og det medfølgende udeliv bidrager også med ekstra liv til bygningen, som man især vil kunne fornemme, når man opholder sig i gården eller på pladsen. Så man kan sige, at der ligger et socialt aspekt i altanerne, siger sagsarkitekt Jakob Meyling.

Lyse, veldisponerede lejligheder med egen p-kælder

Afhængig af boligernes placering har man arbejdet med at få så gennemlyste boliger som muligt. Lejlighederne er generelt disponeret med toilet- og køkkenzoner i midten, så man får skabt så meget aktiv facade i boligerne som muligt.

Ud mod Kalkbrænderihavnsgade ligger de mindre boliger. Her er der forsatsvinduer på alle partier, så man ikke vil være generet af trafikken inden døre.

De større boliger er placeret mod nord og ud mod pladsen og de allerstørste boliger i tårnet. Vi har også lidt erhvervsareal i stueetagen ud mod pladsen, som også er med til at få bygning og plads til at smelte sammen.

Alle lejligheder er indrettet med lyse trægulve og badeværelser i lys sandfarvet sten som smelter godt sammen med trægulvene, så boligen fortsættes i det samme lyse miljø.

Som den eneste i området har ejendommen egen p-kælder under huset, som gør det muligt at parkere og køre direkte op til boligerne.

Læs mere:

Amerika Have

×